Till innehåll på sidan
 

Om Privat-Offentlig samverkan

Privat-offentlig samverkan är ett frivilligt, överenskommet samarbete mellan privata och offentliga aktörer i syfte att stärka samhällets beredskap.

Den samhällsviktiga verksamheten inom finansiell sektor ägs och drivs av offentliga såväl som privata aktörer. Därför krävs också gemensamma åtgärder för att stärka den finansiella sektorns förmåga att möta hot och hantera kriser, och därigenom värna samhället.

I arbetet med att bygga upp den finansiella sektorns förmåga måste det ske ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer. FSPOS arbetar för att ett sådant samarbete ska komma till stånd inom verksamhetsområdena analys, kunskapsspridning och övning.