Till innehåll på sidan
 

Välkommen till FSPOS scenariobank!

 

FSPOS scenariobank består av flertalet generella scenarier som aktörer inom den finansiella sektorn kan använda som stöd vid genomförandet av övningar eller tester. Scenarierna är kategoriserade utifrån 6 olika resurskategorier; Lokaler, Personal, Leverantör, Information, Kritisk infrastruktur samt Övrigt. Varje kategori innehåller även en inledande bakgrundsfilm som kan användas för att sätta stämningen inför övningen/testet.

Välj ett lämpligt scenario från FSPOS scenariobank baserat på er verksamhet samt de förmågor som ni avser öva eller testa. Kom ihåg att framtagna scenarier är generella och att egna antaganden/ändringar behöver göras. I varje inspel kommer det finnas tomma fält som möjliggör anpassning av scenariot. Det är även ni själva som avgör vilka förmågor som ska ingå i övningen eller testet.

Kategori: Lokaler

Bakgrundsfilm: Kategori Lokaler

Lokaler - Attentat utanför lokal

Lokaler - Brand

Lokaler - Översvämning

Kategori: Personal

Bakgrundsfilm: Kategori Personal

Personal - Sjukdom

Personal - Strejk

Personal - Massuppsägning

Kategori: Leverantör

Bakgrundsfilm: Kategori Leverantör

Leverantör - Påverkan hos underleverantör

Leverantör - Personalbortfall hos it -leverantör

Leverantör - Konkurs hos leverantör

Kategori: Information

Bakgrundsfilm: Kategori Information

Information - Förvanskad data (riktighet)

Information - Hårdvarufel (tillgänglighet)

Information - Informationsläcka (konfidentialitet)

Kategori: Kritisk infrastruktur

Bakgrundsfilm: Kategori Kritisk infrastruktur

Kritisk infrastruktur - Elavbrott

Kritisk infrastruktur - Allvarliga kommunikationsstörningar

Kritisk infrastruktur - Utslagen datahall

Kategori: Övrigt

Bakgrundsfilm: Kategori Övrigt

Övrigt - Finanskris

Övrigt - Gråzon (Cyberattack)

Övrigt - Pandemi