Till innehåll på sidan
 

Om FSPOS

Vad är FSPOS?

Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan (FSPOS) bildades den 1 september 2005 och är ett frivilligt samverkansforum med deltagare från det privata näringslivet och de offentliga institutionerna i finanssektorn.

FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid fungerar.

FSPOS verksamhetsidé är att genom omvärldsbevakning, metodstöd och övning stärka hela sektorns förmåga att verka under kriser och höjd beredskap, och därigenom värna samhället.

FSPOS har medlemmar såsom; banker, försäkringsbolag, fondkommissionärer, finansiella infrastrukturbolag, Finansinspektionen, Riksgälden och Sveriges riksbank.

Fokusområden

 • Omvärldsbevakning och seminarier:

  Löpande omvärldsbevakning (t.ex. trender, nya regelverk, inträffade händelser) samt genomförande av seminarier i syfte att dela erfarenheter med och mellan sektorns aktörer.
 • Metodstöd och utbildningar:

  Utveckla metodstöd och genomföra utbildningar i syfte att öka kunskapen hos sektorns aktörer samt möjliggöra enhetliga arbetssätt.
 • Övningsverksamhet:

  Planera, genomföra och utvärdera gemensamma övningar i syfte att testa och öka sektorns förmåga att verka under kriser och höjd beredskap.
 • Nätverkande:

  Erbjuda ett forum för nätverkande i syfte att ge sektorns aktörer möjlighet att etablera kontakter och dela erfarenheter.